USAID Projekat za razvoj konkurentnosti je četvorogodišnji projekat od 14.7 miliona dolara koji je pokrenut u oktobru 2007. godine, u cilju podsticanja ekonomskog razvoja kroz značajno povećanje konkurentnosti privatnog preduzetništva u Srbiji. Projekat radi sa malim i srednjim preduzećima u vodećim privrednim granama kako bi se povećala prodaja, izvoz, investicije i broj radnih mesta.
Projekat je sproveo detaljnu Studiju mogućnosti i ograničenja dvanaest ključnih privrednih grana u Srbiji, čiji se zaključci baziraju na istraživanju preko 500 firmi iz Srbije, detaljnih intervjua sa 90 kompanija i 150 izveštaja o svakoj od privrednih grana. Kao odgovor na pitanje kako ovaj projekat može najbolje da podrži njihov razvoj, preduzeća u svim granama su identifikovala slične prepreke uključujući:
Prodaju i marketing  – Podrška u pripremi i učešću na sajmovima, razvoj promotivnih materijala i kampanja, istraživanje tržišta i kontakti sa drugim firmama, kao i uvođenje novih tehnologija i opreme;
Obrazovanje i trening – Rad sa privatnim i javnim obrazovnim institucijama, poslovnim udruženjima i nevladinim organizacijama na razvoju nastavnih programa u stručnim i tehničkim oblastima, ali i obrazovanje rukovodilaca u menadžmentu, ljudskim resursima i finansijama;
Zakonodavno lobiranje i reforma – Podrška poslovnim udruženjima i drugim zvaničnim i nezvaničnim grupama u lobiranju za unapređenje regulative u određenim privrednim granama i poboljšanje sveukupne poslovne klime.
Pored podrške u rešavanju ovih potreba, aktivnosti projekta će biti unapređene kroz komunikaciju sa javnošću i sa medijima radi bolje informisanosti o proizvodima i uslugama koje dolaze iz Srbije, što uključuje i plasman na nova tražišta, prednosti koje ima poslovanje u Srbiji, kao i pojedinačne šanse za trgovinu i investicije. Projekat takođe raspolaže sa dva miliona dolara bespovratnih sredstava (grantova) uz obavezno učešće od strane korisnika, kojima će se podržati preduzeća, nevladine organizacije i udruženja koja promovišu ciljeve projekata, kao što su razvoj kapaciteta za unapređenje ekonomskih istraživanja, obuka rukovodilaca i učešće na trgovinskim sajmovima.

USAID Projekat za razvoj konkurentnosti realizuje Buz Alen Hamilton (Booz Allen Hamilton), svetski priznata firma za strateški i tehnološki konsalting, čiji je cilj postizanje rezultata koji traju.