CISCO_Training_Center.thumbnailCiljani podsektori: Obrazovanje odraslih, rukovodioca, putem Interneta, veštine

U Srbiji,univerziteti su u procesu reforme i prilagođavanja svojih nastavnih programa širim evropskim reformama obrazovanja (bolonjski proces), ali im je potrebno veće angažovanje od strane privatnog sektora kako bi bolje zadovoljili potrebe tržišta. Programi za obuku rukovodilaca su pokrenuti u nekoliko kako državnih tako i privatnih škola, ali ih je potrebno dodatno razviti. Državni univerziteti naročito moraju postati prilagodljiviji potrebama privatnog sektora, te u skladu sa tim izmeniti svoje nastavne programe i metode.

Privatne obrazovne ustanove se gotovo isključivo finansiraju od studentskih školarina, ali intervjuisana srpska preduzeća primetila su porast zanimanja za obrazovanje i obuku rukovodilaca koji su podstakla strana preduzeća u Srbiji, posebno za poslovni menadžment, računarstvo i strane jezike, što je dovelo do stvaranja tržišta za privatno obrazovanje. Srpske fime su sve više svesne potrebe da unaprede svoju radnu snagu radi povećanja konkurentnosti. Strukovna udruženja, uključujući i Savez ekonomista Srbije, igraju važnu ulogu u ovom procesu.

Male prepreke za ulazak na tržište mogu naškoditi profitabilnosti, ali izgradnja reputacije može nasuprot tome doprineti njenom očuvanju, što je upravo i razlog zašto je kvalitet zajedno sa cenom, jedan od ključnih činilaca uspeha. Predavanja i drugi obrazovni proizvodi treba da obezbede jasne dobiti nasuprot alternativnom nepohađanju nastave. Trenutno je zakonodavni okvir u prosveti rigidan i pun nejasnoća. Međutim, još uvek je moguće uspostaviti i sprovesti zanimljive obrazovne programe, uključujući i one koji nisu zvanično povezani sa visokoobrazovnim ustanovama i one koji nisu zvanišno akreditovani.