After having a meeting in Serbia, you can play mobile casino games to wind up your day. You might win cash prizes.

t1Ključne aktivnosti

• Učešće na sajmu “Salone Satellite” u Milanu.  Jedna od prvih većih aktivnosti u ovom sektoru jeste jedinstvena mogućnost za pružanje podrške studentima Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji su izabrani za učešće na sajmu ”Salone Satellite” koji je održan u aprilu ove godine u Milanu.  Projekat je obezbedio podršku u vidu granta kao i obuku za pripremu učešća i vođenje pregovora na sajmovima.  Uz pomenuto, Projekat je takođe obezbedio značajnu podršku putem komunikacijskih aktivnosti kojima je studentima obezbeđena značajna medijska propraćenost u Srbiji kao i na međunarodnom nivou, uključujući i predstavljanje na nekim od vodećih blogova iz sveta dizajna u Evropi.
• Dizajn nameštaja: Program izgradnje kapaciteta za komercijalizaciju.  Projekat trenutno sarađuje sa studentima dizajna nameštaja u cilju pružanja podrške za komercijalizaciju njihovih radova.  Projekat je obezbedio tehničku obuku u pogledu formiranja cena i vrste prodajnih odnosa, npr. rad sa proizvodnim postrojenjima i/ili kupcima.  Za 2009. godinu planirano je održavanje takmičenja u dizajnu, čiji će pobednik dobiti finansijsku i tehničku podršku za proizvodnju prototipa koji se mogu iskoristiti kao prodajni alati za kreiranje tržišnih veza sa lokalnim proizvodnim kompanijama, srpskim dizajnerima nameštaja i stranim kupcima.
• Sertifikati Saveta za očuvanje šuma (FSC) Chain of Custody (CoC).  U saradnji sa Agencijom za drvo, industrijskom asocijacijom finansiranom privatnim sredstvima i jednim od ključnih projektnih partnera, Projekat je počeo da istražuje opcije za uvođenje CoC serifikata u Srbiji.  Ovi sertifikati se primenjuju na proizvode koji su u celosti napravljeni od drveta iz šuma kojima se upravlja na održiv način (dodeljuju se sa FSC sertifikatima) i sve češće predstavljaju zahtev za izvoz na tržišta EU zemalja.
• MOW Sajam nameštaja – Bad Salzuflen.  Projekat je u saradnji sa SIEPA, podržao učešće 5 srpskih firmi na M.O.W. Sajmu nameštaja u Bad Salzuflen-u, Nemačka, koji je održan u septembru 2008.  Projekat je iskoristio podršku u vidu granta za finansiranje transporta uzoraka nameštaja na sajam i sproveo predsajamsku radionicu o efektivnom predstavljanju na sajmovima za 5 kompanija i pružio podršku na terenu tokom trajanja sajma.
Obnovljiva energija

Ključne aktivnosti

• Osnivanje industrijske grupe za obnovljivu biomasu.  Projekat je uspostavio kontakt sa lokalnom agencijom za promociju osnivanja Industrijske grupe za biomasu.  Projektni tim sarađuje sa pomenutom agencijom na organizovanju intervjua sa zainteresovanim stranama u industriji sa ciljem da ih obrazuje o svrsi Industrijske grupe za biomasu, omogući da razumeju usluge koje bi takva grupa pružala i proceni njihovo interesovanje za osnivanje i finansiranje pomenute grupe.
• Razvoj lokalnog tržišta za biomasu. Projekat je sklopio ugovor sa lokalnim pružaocem usluga za pripremu Studije izvodljivosti o biomasi iz otpadnog drveta.  Zaključci izneseni u Finalnom izveštaju navode da Srbija raspolaže kapacitetom za snabdevanje regionalnih tržišta na kojima postoji značajna potražnja, u vrednosti od 50-75 miliona EUR na godišnjem nivou.  Planiramo da predstavimo ovu studiju na Konferenciji o drvnoj energiji koja će biti održana u decembru 2008. godine kako bismo promovisali njene nalaze zajedno sa partnerima poput SIEPA, Agencije za drvo i drugima.
• Promocija podrške ulaganjima u energiju vetra.  Glavna prepreka u pogledu podsektora energije vetra je izrada regulatornog okvira za formiranje cena.  Ministarstvo energetike radi na paketu regulatornih mera za feed-in mehanizam formiranja cena (mehanizam podrške ceni “zelene” električne energije) i standardnih ugovora za snabdevanje električnom energijom (za regulisanje kupovine struje od nezavisnih proizvođača električne energije).  Novi sistem cena i ugovori o kupovini bi trebalo da budu spremni do kraja juna 2009. godine, kako je navedeno u Energetskom sporazumu zemalja Jugoistočne Evrope, kog je Srbija potpisala.  Projekat je takođe angažovan na izradi Vodiča za investitore koji treba da posluži kao alat za promovisanje pozitivnog imidža Srbije kao lokacije za ulaganja u energiju vetra i privuče pažnju međunarodnih i domaćih investitora koji žele da ulažu u projekte koji se bave energijom vetra.