MARIJA OREŠKI, SLOBODAN MAKSIMOVIĆ I ZORAN SIMIĆ NAGRAĐENI U AKCIJI „IZ LAVIRINTA“

U utorak, 28. oktobra u Medija centru održana je završna konferencija akcije „Iz lavirinta“. Na konferenciji su učestvovali Predrag Mihajlović, potpredsednik Komercijalne Banke i predsednik Upravnog odbora (UO) Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Majkl Harvi, direktor USAID-a u Srbiji, Dušan Vasiljević, ispred USAID-ovog Programa za ekonomski razvoj opština, Igor Brkanović, pomoćnik ministra za ekonomiju i regionalni razvoj, Ana Trbović, predstavnik USAID-ovog Projekta za razvoj konkurentnosti Srbije, Dejan Stojanović, direktor Poreske uprave Srbije i Tomislav Šunjka, član UO NALED-a. Tokom ove akacije, čiji je cilj bio da se ustanovi što veći broj administrativnih problema koji najviše opterećuju mala i srednja preduzeća, na adresu NALED-a stiglo je 245 obrazloženih predloga. Tokom konferencije nagrađeni su najbolji predlozi, izabrani od strane žirija koji su činili privrednici i stručnjaci.

Prva nagrada, kompjuter sa softverom, koji su dodelili Comtrade i Microsoft, pripala je Mariji Oreški koja je ukazala na više administrativnih problema i procedura koje su relevantne za privrednike (dobijanje PIB-a, složena procedura prijave zaposlenih na obavezno osiguranje) i dala predloge koji su u skladu s preporukama koje je dala i Svetska Banka, kao i predloge za reformu nadležnih institucija. D

ruga nagrada, članstvo u NALED-u, dodeljena je Slobodanu Maksimoviću koji je ukazao na procedure vezane za izdavanje građevinskih dozvola. Maksimović je odlično obrazložio problem sa kojim se sreću mala i srednja preduzeća i predložio nov dijagram sa koracima u proceduri za izdavanje dozvola za gradnju.

Treća nagrada, obuka iz menadžmenta na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), dodeljena je Zoranu Simiću koji se u svom predlogu usredsredio na problem nepostojanja jedinstvenog programa za obradu računovodstvenih podataka, podnošenje PDV prijava, kao i prijava na fondove obaveznog osiguranja, a koji bi značajno pojednostavio navedene procedure.

NALED će sa zaključcima ove akcije i sa konkretnim predlozima upoznati sve nadležne državne organe. Takođe će uskoro biti pokrenuti i nova akcija prikupljanja predloga za pojednostavljenje administrativnih procedura koja će, pored potreba privrede, biti usmerena i na građane. Namera je da akcija Iz lavirinta postane redovna aktivnost NALED-a. U roku od 6-12 meseci biće izrađen izveštaj o tome šta je svaki od pomenutih organa učinio u vezi sa preporukama privrede.

Akciju “Iz lavirinta” organizovala je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), u saradnji sa B92 i projektima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) za podsticaj ekonomskom razvoju opština i razvoj konkurentnosti Srbije.