Podrška obuci za Upravljanja projektima— Naša Analiza nedostajućih veština iz 2008. istakla je obuku za upravljanje projektima kao jedan od najvećih prioriteta za srpski IT sektor. Projekat je pokrenuo Program obuke i sertifikacije za menadžment početkom 2009. koji je baziran na međunarodno priznatim standardima koje je uveo Institut za projektni menadžment (PMI) iz SAD-a. Projekat nudi finansijsku podršku u iznosu od 50% troškova za uspešno završeni kurs obuke i položen ispit za dobijanje sertifikata. Ovaj program je ostvario značajan uspeh, imajući u vidu da je obuku pohađalo preko 200 pojedinaca, a 26 profesionalaca položilo sertifikacioni ispit u dva kruga testiranja. Na ovaj način je broj Profesionalaca za projektni menadžment (PMP) u Srbiji povećan sa 10 na 26. Projekat je takođe podržao jedan od vodećih centara za obuku iz Beograda, Centar za projektni menadžment (CPM) u dobijanju statusa Registrovanog pružaoca obrazovnih usluga (REP) kod PMI, čime je omogućeno da kursevi obuke koje ovaj Centar organizuje budu automatski priznati od strane PMI u kvalifikacijama za polaganje ispita. Trenutno je CPM jedini centar za obuku na Zapadnom Balkanu sa zvaničnim REP statusom. Za više informacija o tome kako vam Projekat za razvoj konkurentnosti može pomoći da dobijete PMP sertifikat, kliknite ovde.

Podrška Centru za obuku CISCO Instituta za preduzetništvo— Kako bi pomogao kompanijama da razumeju na koji način IT može unaprediti njihove poslovne procese i marketing, Projekat je sarađivao sa Centrom za obuku CISCO Instituta za preduzetništvo. Institut nudi poslovno znanje prilagođeno za preduzetnike sa ciljem da pomogne polaznicima da se upoznaju sa novim tehnologijama koje se mogu primeniti za razvoj e-poslovanja i e-rešenja. Institut je prvi svoje vrste na Zapadnom Balkanu. Od svog osnivanja u martu 2009. Institut je obučio 136 polaznika za unapređenje poslovnih veština. Za dodatne informacije o CISCO Institutu kliknite ovde.

Promocija izvoza IT sektora — U saradnji sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA), Projekat je podržao učešće 25 srpskih IT firmi na odabranim visoko cenjenim sajmovima poput CeBIT i Embedded World Fair u Nemačkoj i Gitex u Dubaiju. Projekat je obezbedio obuku za učešće na sajmovima kako bi pomogao učesnicima da ostvare kontakt sa potencijalnim kupcima i održe kontakt sa potencijalnim poslovnim partnerima. Kao rezultat učešća na sajmovima, Projekat je do danas pomogao generisanje 4,5 miliona USD kroz uspostavljanje poslovnih veza. Za više informacija o aktivnostima Projekta za promociju izvoza, kliknite ovde.

Podrška Programu unapređenja informacionih tehnologija —Tokom 2009. Projekat je pokrenuo aktivnost Unapređenja tehnologije usmerenu kako na povećanje lokalne tražnje za srpskim IT uslugama tako i na povećanje produktivnosti proizvodnih kompanija putem IT rešenja. Ovaj Program omogućava firmama iz sekora prerade drveta, nameštaja, građevinskih materijala i ICT da zatraže podršku od Projekta za pokrivanje do 50% troškova za unapređenje softverskih tehnologija (maksimum 15.000 USD) koristeći softver proizveden od strane srpskih IT firmi. Ova unapređenja pomažu kreiranje ili poboljšanje postojećih tehnologija za planiranje resursa preduzeća (ERP) i upravljanje odnosima sa kupcima (CRM) u cilju povećanja produktivnosti i konkurentnosti. Za dodatne informacije o tome kako vam Projekat može pomoći u finansiranju unapređenja tehnologija, kliknite ovde.