Ruzica_Sokic_0.thumbnailUSAID Projekat za razvoj konkurentnosti raspolaže sa dva miliona dolara bespovratnih sredstava (grantova) uz obavezno učešće od strane korisnika koji imaju za cilj promovisanje ciljeva projekta kroz podršku institucijama, privatnom sektoru, nevladinim i vladinim organizacijama čije aktivnosti i investicije povećavaju konkurentnost Srbije. Grantovi se koriste kako bi se povećala prodaja, izvoz i investicije, ali i kako bi se unapredilo zakonodavstvo i inicijative koje vode ka povećanju kapaciteta kadrova i institucija i koje su u direktnoj vezi sa potrebama privatnog sektora.

Grantovi su limitirani na sumu od 15.000 dolara, ali iznosi do 25.000 dolara će biti uzeti u obzir u pojedinačnim slučajevima. Grantovi se dodeljuju tako da i sami korisnici moraju das nose deo troškova tako da su korisnici obavezni da snose makar 50% od troškova aktivnosti ili investicije. U nekim slučajevima, grantovi mogu biti dodeljeni kao naknada na potrošena sredstva, tj. korisnici će samo pokriti sve troškove dok će im projekat vratiti 50% nakon realizovane aktivnosti. Ostali grantovi će biti dodeljeni direktno izvođačima ili podugovaračima koji obezbeđuju proizvod ili uslugu korisniku granta. Korisnici grantova su u obavezi da podnesu određene izveštaje, uključujući i redovne informacije o uspesima do kojih je dovelo učešće u projektu. Grantovi će prvenstveno podržavati usluge, iako će se i roba – kao što je npr. nabavka opreme – uzeti u razmatranje u nekim slučajevima. Projekat će se truditi da održi maksimalnu fleksibilnost i podrži kreativnost aplikanata. Dokumenti potrebni za prijavljivanje za grantove se mogu dobiti i poslati projektu eletronskim putem. Za više informacija, molimo vas kontaktirajte nas na