U ovoj grani u Srbiji je registrovano 550 preduzeća sa oko 20.000 zaposlenih. Proizvodnja građevinskih materijala prati rast domaćeg tržišta u građevinskoj industriji tokom proteklih pet godina (prodaja je porasla za 32% u 2006.), dok je izvoz u umerenom porastu. U pogledu plata, plate u Srbiji su ili jednake ili niže od konkurencije. U Srbiji se može naći većina kvalitetnih sirovina, uz izuzetak određenih plastičnih materijala i aditiva, hemijskih sirovina i obojenih metala. Ova privredna grana se ne čini konkurentnom u pogledu troškova materijala; međutim, visoki troškovi transporta za materijal niže vrednosti se smatraju preprekom. Oprema se u glavnom uvozi i u većini slučajeva je zastarela.

Radna snaga predstavlja kombinaciju nekvalifikovanog, upravljačkog i marketinškog kadra. Nije zabeležen nedostatak u vezi sa osnovnim visokostručnim znanjem koje se stiče na fakultetima, već je nasuprot tome sve teže naći niskokvalifikovanu radnu snagu. Intervjuisana mala i srednja preduzeća iznela su zabrinutost u pogledu skupih kredita poslovnih banaka, ali je veći deo industrije danas uspešno privatizovan od strane stranih multinacionalnih kompanija čime je omogućen zadovoljavajući pristup finansiranju. Ograničenja poslovne klime se ne smatraju bitnim za ovu privrednu granu.

Pregled

Rast sektora građevinskih materijala u Srbiji prati rast domaćeg tržišta u građevinskoj industriji tokom proteklih 5 godina (prodaja je porasla za 32% samo u 2006), dok izvoz raste umerenim tempom.  Prednosti Srbije uključuju i plate koje su ili jednake ili niže od onih u konkurentskim zemljama.  Materijali su konkurentni u pogledu troškova u okviru domaćeg i međunarodnog tržišta i dostupni su širom zemlje (iako se neke vrste plastike, hemikalija i metala uvoze).  Isto tako, domaći inženjerski kadar je visoko kvalifikovan i poseduje odličnu reputaciju na međunarodnom nivou.  Veći deo industrije je sada već uspešno privatizovan od strane stranih multinacionalnih kompanija, sa dovoljnim pristupom finansiranju.  Uprkos činjenici da je rast sektora uglavnom predvođen povećanjem izgradnje na domaćem tržištu, prisutan je i potencijal za povećanje međunarodne prodaje, naročito sa Rusijom sa kojom Sporazum o slobodnoj trgovini omogućava trgovinu bez carina, a gde istovremeno tržište građevine doživljava procvat.
Strategija

Rad USAID Projekta za razvoj konkurentnosti u ovom sektoru je usmeren je na aktivnosti prodaje i marketinga, podršku jačanju funkcija i veština srednjeg menadžmenta i dobijanje neophodnih sertifikata za lokalna i međunarodna tržišta, uključujući i Evropsku normativnu standardizaciju, CE sertifikate i specifične sertifikate za izvoz na ova ciljna tržišta.  Ciljani podsektori obuhvataju, ali nisu ograničeni na, građevinski metal, drvo, vrata, prozore, betonske proizvode, elektro- opremu, osvetljenje i sisteme grejanja.