Ciljani podsektori: Inženjering, menadžment, regionalni projekti vezani za EU

U Srbiji se očekuje da će građevinski inženjering rasti 15-20% godišnje tokom narednih pet godina. Građevinska industrija u Srbiji beleži porast i na domaćem i na izvoznim tržištima. Prodaja u 2006. godini je za 117% bila viša u poređenju sa 2002. Vrednost građevinskih radova u inostranstvu u 2006. iznosila je 138 miliona dolara, što predstavlja porast od 64% u odnosu na 2005. Primarna tržišta u 2006. su bila Kazahstan, Maroko, Rusija, Crna Gora, Peru i Alžir.

Plate visokostručnih zaposlenih u sektoru građevinskih usluga niže su u Srbiji nego u većini ostalih zemalja Evrope što, zajedno sa relativno visokim nivoom stručnosti, dugogodišnjom reputacijom i umećem srpskih inženjera, predstavlja dobro isplativ, obećavajući izvoz usluga. Ipak, još uvek je neophodna obuka na radu, naročito u pogledu upravljanja infrastrukturnim projektima i univerziteti moraju da prilagođavaju nastavne programe potrebama industrije. Konkurentnost Srbije na polju građevinskih usluga mogla bi biti poboljšana ukoliko bi Srbija uspostavila ogranak Međunarodne federacije konsultanata inženjera – FIDIC – što je značajno za priznavanje licenci.

Konkurentnost u Srbiji bi se mogla poboljšati pojednostavljenjem Zakona o javnim nabavkama i njegovom transparentnijom primenom, kao i efikasnijim pružanjem usluga na polju inspekcije/izdavanja dozvola. U Srbiji je generalno neophodno poboljšanje zakona koji se odnose na građevinsku industriju. Određeni broj srpskih firmi posluje širom sveta putem off- shore preduzeća i svoje radnike plaća na način koji nije u potpunosti zakonit. Ministarstvo trgovine i usluga priprema Zakon o sprovođenju investicionih projekata kojim bi se obezbedile olakšice u pogledu plaćanja poreza i socijalnih doprinosa ovim firmama kako bi se registrovale u Srbiji i poslovale u skladu sa zakonom; donošenje ovog akta ne bi samo povećalo naplatu poreza, već isto tako doprinelo i povećanju stope zaposlenosti i eventualno ohrabrilo dodatni izvoz u okviru ovog visokopotencijalnog sektora.

Srpska preduzeća su često manja efikasne i angažuju jako veliki broj radnika. Nisko stručni kadar u ovom sektoru nije konkurentan na međunarodnom tržištu tako da se uvezena radna snaga koristi čak i u Srbiji. Skupe bankarske garancije i krediti za finansiranje radnog kapitala dodatno uvećavaju troškove i umanjuju konkurentnost na izvoznom tržištu. Mogućnost Srbije da se takmiči na međunarodnom tržištu će umnogome zavisiti od uspešnosti preduzeća da sklapaju partnerstva sa firmama iz EU da bi ispunile striktne norme za ulazak na ovo tržište koje se sastoje u zahtevima za veliki kapital, složenim zakonskim regulativama i davanja prednosti već afirmisanim kompanijama. Iznalaženje rešenja za ove probleme će uticati na mogućnost firmi iz Srbije da iskoriste regionalni razvoj u ovoj privrednoj grani.

Pregled

Srbija ima dugu tradiciju visokokvalifikovanih inženjera i inženjerskih firmi koji učestvuju na globalnim projektima, sa vezama na Srednjem Istoku i u Africi, kao i u Evropi.  Očekuje se da će u Srbiji, građevinski inženjering zabeležiti porast od 15-20% na godišnjem nivou u narednih pet godina.  Već sada građevinska industrija u Srbiji beleži porast i na domaćem i na izvoznim tržištima.  Prodaja je u 2006. godini bila za 117% viša u odnosu na 2002, dok je vrednost građevinskih projekata u inostranstvu iznosila 138 miliona USD, što je povećanje od 64% u odnosu na 2005. godinu.  Primarna tržišta u 2006. su bila Kazahstan, Maroko, Rusija, Crna Gora, Peru i Alžir.  Plate stručnog, visokokvalifikovanog kadra u sektoru građevinskih usluga su niže u Srbiji u odnosu na ostale evropske zemlje što u kombinaciji sa relativno visokim nivoom stručnosti, istorijskom reputacijom i „know-how”-om srpskih inženjera, predstavlja dobru vrednost za novac i obećava izvoz usluga.
Strategija

Konkurentnost Srbije na polju inženjerskih usluga se može ojačati osnivanjem nacionalnog ogranka Međunarodne federacije inženjera konsultanata- FIDIC (Federation Internatonale Des Ingenieurs – Conseils) – koje je važno za priznavanje dozvola.  Svi glavni investitori poput Svetske banke i EBRD-a, vodeće komercijalne banke i investicioni fondovi zahtevaju da se njihovi projekti sprovode prema FIDIC standardima.  Ogranak u Srbiji bi omogućio srpskim firmama da primenjuju međunarodno priznate standarde i procedure ugovaranja, što bi doprinelo povećanju prilika za nadmetanje za projekte na međunarodnim tržištima, kao i onim u Srbiji koja su podržana sredstvima EU.