Speeches_3.thumbnailAutomobilski delovi

Ključne aktivnosti

• Automechanika Frankfurt, 16-21. septembar.  Učešće na ovom sajmu koji se smatra jednim od najvećih međunarodnih sajmova automobilskih delova, a održava se svake druge godine, identifikovano je kao jedan od najvažnijih prioriteta za sektor.  Projekat je podržao ovu inicijativu putem treninga, komunikacije, grantova i strateške podrške za dvanaest srpkih kompanija koje su se predstavile na sajmu.  Blisko smo sarađivali sa SIEPA-om, koja je organizovala povratak Srbije na ovaj veliki međunarodni događaj auto industrije i sponzorisala nacionalni štand.  Firme iz Srbije su privukle dosta pažnje, uključujući i interesovanje predstavnika Volkswagena i Peugeot-Citroen Grupe (PSA Group).  Ukazujući na prioritet ovog sektora, g. Slobodan Milosavljević, ministar trgovine i usluga posetio je sajam i zvanično otvorio nacionalni štand.
• Program za povezivanje tržišta auto delova.  Projekat sarađuje sa nekoliko kompanija kako bi im pomogao u pripremi strategija prodaje, poboljšanju postojećih promotivnih materijala i analizi njihove prodajne ponude za strane kupce.  Takođe unapređujemo specifične B2B veze sa ciljanim evropskim kompanijama, i u koordinaciji sa SIEPA-om i ostalim partnerima radimo na izradi ciljanog užeg kruga kontakata prema kojima će biti usmereni naši napori u budućnosti, koji obuhvataju trgovinske misije kao i misije kupaca.
• Program sertifikacije proizvođača auto delova.  Projekat je uspostavio komunikaciju sa partnerskim institucijama i kompanijama u cilju razvoja TS 16949 plana sertifikacije koji bi doneo koristi lokalnim kompanijama za proizvodnju auto delova.  Po našoj proceni, 5-10 firmi bi trebalo da dobije našu podršku za dobijanje TS sertifikata.
Građevinski materijali

Ključne aktivnosti

• Program povezivanja tržišta građevinskih materijala: Mosbuild.  Sajam građevinskih materijala Mosbuild koji je održan od 1-3. aprila u Moskvi, bio je prvi sajam ovog Projekta, i treba naglasiti da su ostvareni zapaženi rezultati.  SIEPA je odabrala sajam i ciljne kompanije koje na njemu treba da učestvuju, a pomoć je obezbeđena za dizajn štanda i promotivnih materijala.  Učesnicima je pružena ciljana podrška o tome kako da efektivno privuku potencijalne kupce, ostvare kontakt sa kupcima na sajmu i sprovedu aktivnosti posle sajma.  Organizovana su dva događaja u cilju umrežavanja od kojih se jedan odigrao u ambasadi Srbije, kako bi se kompanijama pomoglo da poboljšaju svoj profil na tržištu.  Ovi događaji su organizovani u saradnji sa SIEPA-om i Privrednom komorom Srbije.  Srpske kompanije ostvarile su 198 kontakata sa potencijalnim kupcima od kojih 69 ima veliki poslovni potencijal.  Projekat zajedno sa SIEPA-om već radi na planiranju učešća na sajmu sledeće godine.  Uz navedeno, Projekat pomaže kompanijama u stvaranju veza sa kontaktima ostvarenim tokom sajma, uključujući i savete i direktnu podršku vezanu za dobijanje sertifikata, logistiku i finaliziranje prodaje.
• Povezivanje na tržištu građevinskih materijala i ciljana podrška.  Zajedno sa predstavnicima SIEPA-e, osoblje Projekta izradilo je strategiju za analizu sektora i dogovorilo okvir za procenu sposobnosti kompanija.  Ovo je obuhvatilo i ispitivanje osnovnih podataka o 150 kompanija koje su praćene terenskim posetama i evaluacijom tehničkih, finansijskih i strateških sposobnosti.  Od 30 podsektora industrije, 8 je izabrano za podesktore sa visokim potencijalom, uključujući i građevinski metal, građevinsko drvo, vrata, prozore, proizvode od betona, elektro opremu, rasvetu i sisteme grejanja.  Paralelno sa ovom aktivnošću, razvijen je sveobuhvatan alat za analizu koji se već primenjuje za pregled kompanija koje Projekat može podržati sa strateškog aspekta.  Alat za analizu će definisati stratešku podršku i podršku “po meri” kompanijama sa visokim potencijalom iz ciljanih podsektora, kao i analizu strategije i marketinga, proizvoda/proizvodnje, ljudskih resursa i organizacije i proizvodnog/izvoznog potencijala.

Građevinske usluge

Ključne aktivnosti

• Osnivanje FIDIC ogranka.  Nekoliko aktivnosti je sprovedeno u cilju ubrzavanja osnivanja nacionalnog ogranka Federation Internationale Des Ingenieurs – Conseils (FIDIC).  Pružamo podršku za izradu nacrta dokumentacije koja je neophodna za podnošenje zahteva FIDIC-u i osnivanje njihovog nacionalnog ogranka (Asocijacija inženjera konsultanata Srbije) u Srbiji.  Formirana je radna grupa sa ključnim partnerima iz privatnog sektora uključujući i Yu Build, MACE i FIDECO u cilju promovisanja ove inicijative, koja je dodatno promovisana oglasom u Politici.  Na konferenciji za organizaciju koja je održana početkom oktobra, deklaraciju je potpisalo 14 kompanija koje su preuzele odgovornost za osnivanje pomenute asocijacije.  Potencijalni partneri osnivači i ostali budući članovi se moraju pridržavati FIDIC Etičkog kodeksa i zahteva za prijem u članstvo.