After having a meeting in Serbia, you can play mobile casino games to wind up your day. You might win cash prizes. Ključne aktivnosti • Učešće na sajmu “Salone Satellite” u Milanu.  Jedna od prvih većih aktivnosti u ovom sektoru jeste jedinstvena mogućnost za pružanje podrške studentima Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji su izabrani za … Read more