USAID Projekat za razvoj konkurentnosti raspolaže sa dva miliona dolara bespovratnih sredstava (grantova) uz obavezno učešće od strane korisnika koji imaju za cilj promovisanje ciljeva projekta kroz podršku institucijama, privatnom sektoru, nevladinim i vladinim organizacijama čije aktivnosti i investicije povećavaju konkurentnost Srbije. Grantovi se koriste kako bi se povećala prodaja, izvoz i investicije, ali i … Read more