Ciljani podsektori: Dizajn i ugovaranje u “paketu” Odevna industrija je jedna od najkonkurentnijih industrija na polju snabdevanja što za ishod ima niske profitne marže. Marže bi mogle biti znatno više ukoliko bi potrebe probirljivijih tržišta u pogledu logistike i kvaliteta mogle da budu zadovoljene “u paketu”. Pretnja od povećane/stalne konkurencije iz Azije je u Srbiji … Read more