Ciljani podsektori: Obrazovanje odraslih, rukovodioca, putem Interneta, veštine U Srbiji,univerziteti su u procesu reforme i prilagođavanja svojih nastavnih programa širim evropskim reformama obrazovanja (bolonjski proces), ali im je potrebno veće angažovanje od strane privatnog sektora kako bi bolje zadovoljili potrebe tržišta. Programi za obuku rukovodilaca su pokrenuti u nekoliko kako državnih tako i privatnih škola, … Read more