Unapređenje radne snage predstavlja ključnu komponentu za ekonomsku konkurentnost bilo koje zemlje. U Srbiji univerziteti trenutno prilagođavaju nastavne planove i programe i pokreću reforme. Međutim, prisutna je i potreba za većim inputom privatnog sektora kako bi se osiguralo da je nastavni program usklađen sa potrebama tržišta u budućnosti, kao i da bi se sprečio “odliv … Read more